Setena lectura de la Vetla Pasqual (Ezequiel 36,16-17a.18-28)

Ezequiel 36,16-17a.18-28:

El Senyor em va fer sentir la seua paraula i em digué:
«Fill d’home,
quan la casa d’Israel habitava el seu territori,
el profanà amb el seu comportament
i amb tot allò que feia.
Llavors vaig abocar sobre ells el meu rigor
per la sang que havien vessat sobre aquella terra
que ells havien profanat amb els seus ídols.
Els vaig dispersar entre els pobles estrangers,
els vaig escampar per diversos països
en pena del seu comportament i de tot allò que feien.
Entre els pobles estrangers on anaren
profanaren el meu nom,
fent que diguessen d’ells:
«Aquest era el poble del Senyor,
i s’ha vist obligat a abandonar el seu país.»
Llavors m’ha dolgut de veure el meu sant nom
profanat per la casa d’Israel
entre els pobles estrangers on anaren.
Per això digues a la casa d’Israel:
Açò diu el Senyor el teu Déu:
“No obraré perquè vosaltres ho hageu merescut,
casa d’Israel
sinó per consideració al meu sant nom,
que vosaltres heu profanat
entre els pobles estrangers on anàreu.
Jo santificaré el meu nom,
que ha quedat profanat entre els pobles estrangers
després que vosaltres l’heu profanat entre ells.
I quan jo manifestaré en vosaltres la meua santedat,
als ulls dels pobles estrangers,
sabran que jo sóc el Senyor Déu.
Vos prendré d’entre els pobles estrangers
vos arreplegaré de tots els països
i vos faré venir a la vostra terra.
Abocaré sobre vosaltres aigua pura
perquè sigueu purs de tota màcula
i de tots els vostres ídols.
Vos donaré un cor nou i posaré un esperit nou dins vosaltres;
trauré de vosaltres aquest cor de pedra
i vos en donaré un de carn.
Posaré dins vosaltres el meu esperit
i faré que seguiu els meus decrets.
que compliu i observeu les meues decisions.
Habitareu el país que vaig donar als vostres pares.
Vosaltres sereu el meu poble, i jo seré el vostre Déu”.»

Enllaç als comentaris.

Deixa un comentari