Setena lectura de la Vetla Pasqual (Ezequiel 36,16-17a.18-28)

Ezequiel 36,16-17a.18-28: El Senyor em va fer sentir la seua paraula i em digué: «Fill d’home, quan la casa d’Israel habitava el seu territori, el profanà amb el seu comportament i amb tot allò que feia. Llavors vaig abocar sobre ells el meu rigor per la sang que havien vessat sobre aquella terra que ells havien profanat amb els seus ídols. Els vaig dispersar entre els pobles estrangers, els vaig escampar per diversos països en pena del seu comportament i de tot allò que feien. Entre els pobles estrangers on anaren profanaren el meu nom, fent que diguessen d’ells: «Aquest … Continua la lectura de Setena lectura de la Vetla Pasqual (Ezequiel 36,16-17a.18-28)