Jesús és la resposta… (Mateu 16,13-20)

[Evangeli del diumenge, 21 durant l’any – Cicle A]

Mateu 16,13-20:

En aquell temps, Jesús anà a la regió de Cesarea de Felip, i, una vegada allà, preguntava als seus deixebles:
—¿Què diu la gent del Fill de l’home? ¿Qui diuen que és?»
Ells li respongueren:
—Uns diuen que és Joan Baptista, altres, que és Elies, altres, que és Jeremies o algun altre dels profetes.
Ell els diu:
—I vosaltres, ¿qui digueu que sóc?
Simó Pere li contestà:
—Vós sou el Messies, el Fill del Déu viu.
Jesús li va respondre:
—Venturós de tu, Simó, fill de Jonàs: això no t’ho ha revelat cap home de carn i sang, sinó el meu Pare del cel. I, ara, també jo et dic que tu eres Pere. Sobre aquesta pedra, jo edificaré la meua Església, i les portes del Reialme de la Mort no li podran resistir. Et donaré les claus del Regne del cel: tot allò que lligues a la terra, quedarà lligat en el cel, i tot allò que deslligues a la terra, quedarà deslligat en el cel.
Després, prohibí severament als deixebles de dir a ningú que ell era el Messies.

Jesús és la resposta… però, quina és la pregunta?
Després de setze capítols de l’evangeli de Mateu, apareix ara un diàleg de Jesús amb els seus deixebles que té plena actualitat. Comença amb una pregunta externa, fàcil de contestar, què pensen els altres? Ens encanta parlar dels altres, d’allò que fan, diuen, pensen i de com s’equivoquen. En temps de Jesús la gent el veia com un dels grans profetes que havien existit deia segles. Ells també tenien els seus profetes i líders menors, però no eren com aquells d’abans. L’únic que va destacar va ser Joan Baptista. Així, la gent relaciona Jesús amb els grans personatges del seu passat remot (Elies, Jeremies) o recent (Joan Baptista). No està mal per començar, però no hi ha prou. La getn capta que Jesús té un missatge de part de Déu, i que la seua figura significa molt, però no arriba fins el fons de qui és en realitat.
Després del rodeig, Jesús arriba a la pregunta que de veritat li interessava: «vosaltres, ¿qui dieu que sóc?» La valentia i decisió de Pere en aquell moment no ens servix de res si no fem més que repetir la mateixa frase: «el Messies, el Fill del Déu viu». Què significa «Messies» i «Fill de Déu» hui? En temps de Jesús, els jueus tenien esperances molt vives sobre la vinguda de Déu per salvar-los; les paraules de Pere només tenen sentit dins d’aquella esperança. Pero això, quan Jesús ens pregunta hui, «qui sóc jo per a tu?», ens està demanant molt més que la repetició d’una frase feta.
Revisem primer on està la nostra esperança, quins són els nostres anhels, què desitgem realment de la vida, on posem la nostra felicitat, quina és La Pregunta de la nostra vida. Quan sapiguem això, tindrà sentit dir que Jesús és la resposta.
(Per cert, Jesús, ¿i tu qui dius que som nosaltres?)

(Diumenge 21 durant l’any – Cicle A)

Deixa un comentari