Jesús és la resposta… (Mateu 16,13-20)

[Evangeli del diumenge, 21 durant l’any – Cicle A] Mateu 16,13-20: En aquell temps, Jesús anà a la regió de Cesarea de Felip, i, una vegada allà, preguntava als seus deixebles: —¿Què diu la gent del Fill de l’home? ¿Qui diuen que és?» Ells li respongueren: —Uns diuen que és Joan Baptista, altres, que és Elies, altres, que és Jeremies o algun altre dels profetes. Ell els diu: —I vosaltres, ¿qui digueu que sóc? Simó Pere li contestà: —Vós sou el Messies, el Fill del Déu viu. Jesús li va respondre: —Venturós de tu, Simó, fill de Jonàs: això no … Continua la lectura de Jesús és la resposta… (Mateu 16,13-20)