Diccionari del Grec del Nou Testament

Presentem el Diccionari del Grec del Nou Testament que estem preparant amb en Joan Ferrer i en Joaquim Malé.

Per ara és una versió en proves, però molt prompte farem les últimes revisions i eixirà també una versió publicada en paper.

Accedix ací al Diccionari del Grec del Nou Testament (versió provisional en proves).

Cada entrada inclou entre parèntesis el número d’ocurrències de cada mot en l’edició del Nou Testament grec de Nestle-Aland (28a edició) de les United Bible Societies i en el Greek New Testament de la Society of Biblical Literature.

Per a cada verb indiquem totes les formes conjugades que apareixen en el Nou Testament i donem el número d’ocurrències de cada forma verbal (segons les dos edicions indicades) i l’anàlisi morfològica de cadascuna de les formes.

Si observeu algun error o voleu fer algun comentari, escriviu un email a la direcció: web @ laparaula.com.

Deixa un comentari