Anàlisi morfològica del Nou Testament grec

Vos presentem un programa per afavorir l’aprenentatge del Nou Testament grec. Podeu accedir als diferents llibres del Nou Testament en grec, seleccionar un capítol i, passant el cursor damunt de cada paraula, l’anàlisi morfològica es mostrarà a la dreta. Fent clic sobre una paraula, s’obrirà el navegador amb un diccionari grec en Internet.
Amb esta eina es pretén facilitar l’anàlisi de textos determinats, a partir de les seues característiques morfològiques.

En les preferències podeu seleccionar com voleu que el text siga formatat, per a facilitar la localització dels diferents elements gramaticals. La formatació per defecte és la següent:
– Els colors distingixen els diferents temps/aspectes verbals.
– En negreta els verbs en modes personals.
– Subratllats tots els nominatius.
– En cursiva els acusatius.
Podeu alçar les opcions de formatació definides per vosaltres per a què estiguen actives quan torneu a obrir el programa.

En la pàgina «Idiomes i Diccionaris» podeu seleccionar també quin diccionari d’Internet voleu que s’active quan feu clic en una paraula.

El capítol formatat tal com desitgeu pot ser exportat en format .html i obert en un navegador. Una vegada obert, podeu copiar el text que vos interesse i apegar-lo en qualsevol processador de text, com LibreOffice o Microsoft Word, i treballar sobre ell.

El programa està encara en versió experimental. Vos agrairem qualsevol suggeriment.

Descàrregues (actualitzat desembre 2016):
NT Greek – Linux – (versió 0.98.05 – 15,2 MB)
NT Greek – Mac – (versió 0.98.05 – 12,1 MB)
NT Greek – Windows – (versió 0.98.05 – 13,9 MB)

Deixa un comentari