^
Marc
Preparació del ministeri de Jesús (1,1-13)
Predicació de Joan Baptista
Baptisme de Jesús
Jesús és temptat
Ministeri de Jesús a Galilea (1,14-8,26)
Inici de la predicació a Galilea
Crida dels primers deixebles
Curació d’un home posseït d’un esperit maligne
Curació de la sogra de Simó i d’altres malalts
Jesús predica per tot Galilea
Curació d’un leprós
Curació d’un paralíticLa secció que va de 2,1 a 3,6 agrupa una sèrie de discussions de Jesús amb els seus adversaris, que manifesten la confrontació entre Jesús i els representants del judaisme.
Jesús crida Leví, un publicà
Discussió sobre el dejuni
Les espigues arrancades en dissabte
Un home curat en dissabte
Una gran gentada vora el llac
Elecció dels Dotze
Jesús i Beelzebul
La mare i els germans de Jesús
Paràbola del sembrador
El perquè de les paràboles
Explicació de la paràbola del sembradorLa paràbola del sembrador ha sigut referida en els vv. 3-8.
La llàntia davall de la mesura
Paràbola de la llavor que creix sola
Paràbola del gra de mostassa
Jesús parla en paràboles
La tempesta calmadaDesprés d’una llarga secció dedicada a l’ensenyament de Jesús en *paràboles (4,1-34), ara vénen quatre miracles (4,35-5,43), on Jesús mostra el seu domini sobre les forces de la natura, sobre els dimonis, sobre les malalties i sobre la mort; la força del Regne es manifesta tant en les paraules com en els fets de Jesús. Aquell mateix dia és l’expressió que unix les dos seccions.
Curació d’un endimoniat a Gèrasa
Curació d’una dona amb hemorràgies. La filla de Jaire, retornada a la vida
Jesús, rebutjat en el seu poble
Missió dels Dotze
Mort de Joan Baptista
Primera multiplicació dels pansVegeu 8,1-10 (= Mt 15,32-39), on es troba una segona multiplicació dels pans.
Jesús camina per damunt de l’aigua
Curació de malalts a Genesaret
La tradició dels antics
Curació de la filla d’una sirofenícia
Curació d’un sord tartamutCompareu este relat amb 8,22-26.
Segona multiplicació dels pansEn 6,30-44 (= Mt 14,13-21 = Lc 9,10-17 = Jn 6,1-13) hi ha la primera multiplicació dels pans. Es tracta probablement d’un únic esdeveniment que ha sigut transmés per dos conductes diversos.
Petició d’un senyal
El rent i els pans
Curació d’un cec a BetsaidaEsta escena, situada entre la crítica de Jesús als deixebles per la seua incomprensió i la primera confessió que fan de la messianitat de Jesús (escena següent), té probablement un valor simbòlic: Jesús mateix, amb les seues obres i amb el seu ensenyament, va obrint progressivament els ulls dels deixebles perquè comprenguen qui és ell i quin és el missatge que els anuncia. Compareu esta curació amb 7,31-37. Vegeu també 10,46-52.
Pujada de Jesús a Jerusalem (8,27-10,52)
Pere reconeix Jesús com a Messies
Jesús anuncia la seua mort i resurrecció
Transfiguració de Jesús
Curació d’un xiquet posseït d’un esperit maligne
Jesús anuncia per segona vegada la seua mort i resurrecció
El més important
Qui no està contra nosaltres, està amb nosaltres
Fer caure en pecat
Matrimoni i repudi
Jesús i els xiquets
L’home que vol la vida eterna
Jesús anuncia per tercera vegada la seua mort i resurrecció
Petició dels fills de Zebedeu
Curació del cec BartimeuEsta escena és la darrera abans que Jesús entre a Jerusalem, lloc de la seua passió, mort i resurrecció. Com en el cas del cec de Betsaida (8,22-26), en l’escena següent els deixebles reconeixen Jesús com a Messies.
Ministeri de Jesús a Jerusalem. Passió, mort i resurrecció (11,1-16,8)
Entrada de Jesús a Jerusalem
Jesús maleïx una figuera
Purificació del temple
La figuera, seca
L’autoritat de Jesús
Paràbola dels vinyaters homicides
El tribut al Cèsar
Els saduceus i la resurrecció
El primer manament
El Messies, fill de David
Acusacions contra els mestres de la Llei
L’ofrena d’una viuda pobra
Jesús anuncia la destrucció del temple
Començament de les calamitats
La gran tribulació
La vinguda del Fill de l’home
La lliçó de la figuera
El dia i l’hora
Complot contra Jesús
Unció de Jesús a Betània
Judes s’oferix per trair Jesús
Preparatius del sopar pasqual
Anunci de la traïció de Judes
L’últim sopar
Anunci de les negacions de Pere
Pregària de Jesús a Getsemaní
Jesús és detingut
Jesús davant del Sanedrí
Negacions de Pere
Jesús davant de Pilat
Jesús, condemnat a mort
Burles dels soldats
Crucifixió de Jesús
Mort de Jesús
Sepultura de Jesús
El sepulcre buit
Apèndix (16,9-20)
Jesús s’apareix a Maria MagdalenaL’aparició a Maria Magdalena és narrada en Jn 20,11-18. Pel que fa als vv. 9-20 de l’Evangeli segons Marc, sembla, per tots els indicis, que van ser afegits posteriorment a la primera redacció de l’evangeli. Alguns manuscrits importants no tenen estos versets (vegeu Introducció). Causava estranyesa el final abrupte del v. 8; d’altra banda, hi havia l’analogia amb els altres evangelis, que contaven les aparicions de Jesús ressuscitat. Alguns manuscrits, en lloc dels vv. 9-20, tenen un text diferent, molt més curt: Elles, amb poques paraules, van contar als qui eren amb Pere allò que els havien manat. Després d’això, Jesús mateix, per mitjà d’ells, va enviar d’orient a occident l’anunci sagrat i indestructible de la salvació eterna. Amén.
Jesús s’apareix a dos deixeblesUna aparició a dos deixebles és contada en Lc 24,13-35.
Jesús s’apareix als OnzeEsta aparició té alguns elements de contacte amb Lc 24,36-43.47 i Ac 1,4.
Ascensió de JesúsLc 24,50-51; Ac 1,9.