Tercera lectura de la Vetla Pasqual (Èxode 14,15–15,1)

Èxode 14,15–15,1: En aquells dies,el Senyor digué a Moisès:—«¿ Per què aquests crits d’auxili?Ordena als israelites que es posen en marxa,i tu alça la vara,estén la mà cap al mar i es partirà en dosperquè els israelites caminen per terra eixuta,enmig del mar.Jo faré que els egipcis s’obstinen a penetrar-hidarrere d’ells.I mostraré el meu poder sobre el Faraói sobre tot el seu exèrcit,sobre els seus carros de guerra i els seus soldats.I Egipte sabrà que jo sóc el Senyor,quan la meua glòria s’haurà manifestaten el Faraó, en els seus carros i en els seus soldats.» L’àngel de Déu que caminava … Continua la lectura de Tercera lectura de la Vetla Pasqual (Èxode 14,15–15,1)