Dei Verbum en valencià

Vos presentem el text sencer de la Constitució Dogmàtica Dei Verbum sobre la divina revelació, del Concili Vaticà II, en valencià.

Hui, 18 de novembre, cinquanta anys després de la promulgació d’este magnífic document, des de laparaula.com volem posar a la vostra disposició este text que va produir el Concili Vaticà II. Algunes de les indicacions del Concili i de les idees de fons més importants, pensem, encara estan per encetar.

Descarrega la Dei Verbum en valencià ACÍ.

La Dei Verbum va donar una nova visió de la Bíblia en el món catòlic, proposant una lectura reflexionada, aprofundida, gens fonamentalista, i suggerint que tots els cristians haurien d’esforçar-se per llegir-la, pregar-la, meditar-la i fer-la seua:

«El sant Concili exhorta molt insistentment tots els fidels que aprenguen “el bé suprem que és conéixer Jesucrist” (Fl 3,8) mitjançant la freqüent lectura de les divines Escriptures» (DV 25).

2 respostes a “Dei Verbum en valencià

Deixa un comentari