Mans a l’obra! (Mateu 7,21-27)

[Evangeli del diumenge, 9 durant l’Any – Cicle A] Mateu 7,21-27: En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: —No entrarà al Regne del cel tot el qui em diu: “Senyor, Senyor”; hi entraran només els qui complixen la voluntat del meu Pare del cel. »Aquell dia, molts em diran: “Senyor, Senyor, ¿no recordeu que en nom vostre profetitzàvem i trèiem dimonis i fèiem molts miracles?” Però jo els diré clarament: “No us he conegut mai. Aparteu-vos de mi, vosaltres que obràveu el mal!” »Per això, tot el qui escolta aquestes paraules meues i les complix és com un home … Continua la lectura de Mans a l’obra! (Mateu 7,21-27)