Lectura de l’Apòstol, de la Vetla Pasqual (Romans 6, 3-11)

Germans: Tots els qui hem estat batejats en Jesucrist, hem estat submergits en la seua mort. Pel baptisme hem estat sepultats amb ell en la mort, perquè, tal com Crist, gràcies al poder admirable del Pare, va ser ressuscitat d’entre els morts, també nosaltres emprenguem una nova vida. I si nosaltres hem estat plantats vora d’ell per aquesta mort semblant a la seua, també hem de ser-ho per la resurrecció. Queda ben clar: l’home que érem abans ha estat crucificat amb ell, perquè el cos. pecador perda el seu domini, i d’ara endavant no siguem esclaus del pecat: els qui … Continua la lectura de Lectura de l’Apòstol, de la Vetla Pasqual (Romans 6, 3-11)