Cinquena lectura de la Vetla Pasqual (Isaïes 55,1-11)

Isaïes 55,1-11:

Açò diu el Senyor:
«Oh tots els assedegats, veniu a l’aigua,
veniu els qui no teniu diners,
compreu i mengeu,
compreu llet i vi sense diners, sense pagar res.
¿Per què perdeu els diners comprant un pa que no alimenta,
i malgasteu els vostres guanys en menjars que no satisfan?

Escolteu bé, i tastareu cosa bona,
i vos delectareu assaborint allò que és bo i millor.
Estigueu atents, veniu a mi,
i vos saciareu de vida.
Pactaré amb vosaltres una aliança eterna,
els favors irrevocables promesos a David.
Vaig fer-lo testimoni davant els pobles,
sobirà i legislador de nacions.
Cridaràs una nació que tu no coneixies,
i aquesta nació, sense conèixer-te, vindrà corrents,Enllaç als comentaris.
buscant el Senyor el, teu Déu,
el Sant d’Israel, que t’ha honorat.

Busqueu el Senyor, ara que es deixa trobar,
invoqueu-lo ara que és prop.
Que els injusts abandonen els seus camins,
i els hòmens malèfics, els seus propòsits;
que es convertisquen al Senyor i s’apiadarà d’ells,
que tornen al nostre Déu, tan generós a perdonar.

Perquè els meus pensaments no són els vostres,
i els vostres camins no són els meus,
diu l’oracle del Senyor.
Els meus camins i els meus pensaments
estan per damunt dels vostres
tant com la distància del cel a la terra,

Així com la pluja i la neu cauen del cel
i no hi tornen, sinó que amaren la terra,
la fecunden i la fan germinar,
fins que dóna el gra per a la sembra i el pa per a menjar,
així serà la paraula que ix dels meus llavis:
no tornarà infecunda, sense haver fet allò que jo volia
i haver complit la missió que jo li havia confiat.»

Enllaç als comentaris.

Deixa un comentari